Over de stichting Utrecht Orgelland

Algemeen | Dispositie | Afbeeldingen | Audio
Plaats: (gemeente Homepage)
Bouwjaar:
Orgelmaker(s):
Organist(en):

De stichting Utrecht Orgelland werd in 2005 in de stad Utrecht, de hoofdstad van de  gelijknamige provincie, opgericht. De stichting heeft tot doel het informeren over en bevorderen van belangstelling voor het rijke orgelbezit van de stad en de provincie Utrecht.

Kruispunten van wegen worden vrijwel altijd concentraties van - in het algemeen gesteld - verscheidenheden. Dit is in Utrecht al vanaf de Romeinse tijd in vrij sterke mate het geval. In midden-Nederland droeg (en draagt) deze bijzondere omstandigheid er aan bij, dat er zich in de afgelopen vijf eeuwen een orgelbezit ontwikkelde van zowel substantiële omvang als van opvallend grote verscheidenheid. Uniek in en voor ons land.

Zo is in Utrecht één van de oudste historische orgels van Nederland te vinden, het vroeg-17de eeuwse hoofdorgel van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede. Dit naast het jongste historische orgel van ons land, het grote Marcussenorgel uit 1956 van de Nicolaikerk in provinciehoofdstad Utrecht dat voor na-oorlogse orgelbouwvernieuwingen een inspirerend handvat bood aan hele generaties orgelmakers, organisten en orgelliefhebbers.

De belangrijkste orgelbouwers van de Nederlandse cultuurgeschiedenis vestigden zich in Utrecht. Tot op de huidige dag zijn hun sporen, vanaf de 15de eeuw, in Utrecht te vinden. Zoals zijn: Peter Gerritszoon, Peter Janszoon de Swart, leden van het beroemde orgelmakersgeslacht Bätz, de orgelmakers Lindsen, Witte en Maarschalkerweerd. Deze oeroude Utrechtse orgelbouwcultuur zet zich tot in onze tijd door, getuige de aanwezigheid van de orgelmakers Sander Booy in Wijk bij Duurstede/Langbroek, Gebr. Van Vulpen in Utrecht en de firma Elbertse in Soest.

Grote musici - vaak ook componisten - ontplooiden op Utrechtse orgels hun bijzondere artistieke kwaliteiten, in het ene geval voor ‘vast’ en in het andere als gastorganist. Zoals zijn: Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Jacob Froberger, Pieter Hellendaal, Camille Saint-Saëns, Richard Hol, Johan Wagenaar, Stoffel van Viegen, Adriaan C. Schuurman, Hendrik Andriessen, Jeanne Desmessieux, Flor Peeters, Lambert Erné, Helmut Walcha, Anton Heiller, Herman Strategier, Luigi Tagliavini, Klaas Bolt, Jan Jongepier, Albert de Klerk, Feike Asma, Jean Guillou, Herman van Vliet, Jan Jansen en de huidige organist van de Utrechtse Dom, Jan Hage.

Een van de meeste zichtbare activiteiten van de Stichting Utrecht Orgelland is deze site gebouwd met daarop de orgels in de provincie Utrecht die gebouwd zijn tussen 1479 en 1956. Beide jaartallen grijpen terug op de Utrechtse Nicolaïkerk als markering van het begin van de Nederlandse orgelhistorie in 1479 en de opleving van de Nederlandse orgelbouw in 1956. Daarnaast treft u instrumenten aan die zijn geïnspireerd op het Marcussenorgel van de Nicolaïkerk én instrumenten die geregeld worden bespeeld in het kader van een concertserie. Huisorgels zijn, om privacy- en beveiligingsredenen niet opgenomen op deze website.

Welkom in Orgelland Utrecht met zijn bijzondere en grote orgelvariëteit uit meer dan vijf eeuwen.
En een plezierige, informatieve ontdekkingsreis toegewenst!

Stichting Utrecht Orgelland

  • Jan van Ravenhorst, voorzitter.
  • Han Siemons, secretaris
  • vacature, penningmeester.
  • Dick van Dijk, lid en redactie website
  • Ad van Pelt, lid
  • Tjalling Roosjen, lid
  • Pim Schipper, lid

Adviseurs:

  • Peter van Dijk
  • Rogér van Dijk
  • Herman Sietsma

Website-ontwerp: Spranq creatieve communicatie - Alexander Kraaij

Voor het kunnen opstarten en onderhouden van deze website is de stichting veel dank verschuldigd aan de Leenheren van het Sticht

Heeft u belangstelling, wilt u onze activiteiten mogelijk maken en op de hoogte blijven? Meld u dan aan als donateur via de website (info@utrechtorgelland.nl)

Voor € 30,00 of meer houden wij u op de hoogte van onze activiteiten. Donateurs krijgen tevens korting bij deelname aan excursies. Onze stichting heeft vanaf 1 januari 2014 de culturele ANBI-status (nr. 815293197). Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 30209010.

Statuten

Jaarcijfers 2014

Jaarcijfers 2015

Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2019

Jaarcijfers 2020

Nieuwjaarsbericht 2014

Nieuwjaarsbericht 2015

Nieuwjaarsbericht 2016

Nieuwjaarsbericht 2017

Nieuwjaarsbericht 2019

Nieuwjaarsbericht 2020

ANBI-gegevens

Giften of éénmalige bijdragen (via opgaveformulier) voor het werk van Utrecht Orgelland zijn uiteraard ook van harte welkom! Het bankrekeningnummer is NL 08 RABO 0116285257 RABO MAARSSEN (BIC: RABONL2U). 


Rechten
Alle informatie op deze site (data, afbeeldingen en geluidsopnamen) is geplaatst in overleg met de broneigenaar voor zover we die konden achterhalen. Mocht iemand menen rechten te kunnen ontlenen aan de informatie op deze site dan wordt men van harte uitgenodigd in contact te treden met het bestuur van de Stichting. We zullen dan graag een passende regeling overeenkomen. U kunt het bestuur bereiken via het emailadres info@utrechtorgelland.nl.