Calvijnkerk

Algemeen | Dispositie | Afbeeldingen | Audio
Plaats: Baarn (gemeente Baarn)
Bouwjaar: 1861
Orgelmaker(s): L.S. Ypma
Organist(en): H. van Asperen, H.I. van Es, G. Imthoorn

Orgelhistorie
In de in 1924 gebouwde Calvijnkerk plaatste Bernard Pels in de dertiger jaren een oud orgel. Dit orgel werd in 1861 gebouwd door orgelbouwer Lodewijk Sjoerds Ypma. Ypma groeide op en leerde het vak in Bolsward, maar verhuisde halverwege de negentiende eeuw naar Alkmaar om vervolgens bijna uitsluitend voor katholieke parochies in het bisdom Haarlem te bouwen. Dat Ypma halverwege de negentiende eeuw naar Alkmaar verhuisde om daar de orgelmakerij van zijn jong gestorven broer Dirk Sjoerds voort te zetten, had vooral zakelijke redenen. Uit het overwegend protestantse Fryslân was ook na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 weinig werk te verwachten. De heroprichting van het bisdom Haarlem beloofde de katholieke Ypma's een beter gevulde orderportefeuille. Nadat Lodewijk Sjoerds in 1887 gestorven was, zette zijn weduwe samen met het vakbekwame personeel de zaak voort. Bedrijfsleider Jos Vermeulen uit Weert, zevende generatie van een gerenommeerd Limburgs orgelbouwersgeslacht (sinds 1730) en geschoold door de befaamde Maarschalkerweerd, nam aan het begin van de twintigste eeuw de zaak over. Sedert 1914 prijkte de naam Vermeulen op de Alkmaarder Ypma-werkplaats.
 
Het orgel van de Calvijnkerk had één manuaal en aangehangen pedaal, en beschikte over 11 stemmen. In 1966 werd een verbouwing uitgevoerd door Fonteyn & Gaal. Zij vervingen de mechaniek en bouwde een nieuwe windlade. Een nieuwe klaviatuur met twee manualen werd geplaatst, en het bestaande pijpwerk werd over de twee manualen verdeeld. Het pedaal bleef aangehangen.

Huidige dispositie

Hoofdwerk [I] C - f3
Prestant 8'
Fluit 4'
Quint 3'
Woudfluit 2'
Mixtuur III-IV
Schalmei 8' (1966) 

Nevenwerk [II] C - f3
Bourdon 8' 
Salicionaal 8'
Octaaf 4'
Octaaf 2' 
Larigot 1 1/3' (1966)

Pedaal C - d1
Aangehangen

Tractuur: mechanische sleepladen
Toonhoogte: a = 440 Hz
Temperatuur: evenredig zwevend
Winddruk: 56 mm

 

 
 
Webdesign Utrecht » SPRANQ