Immanuelkerk

Algemeen | Dispositie | Afbeeldingen | Audio
Plaats: Driebergen (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Bouwjaar: 1948
Orgelmaker(s): D.A. Flentrop
Organist(en):

Orgelhistorie
Dit instrument is in verschillende opzichten bijzonder te noemen. Vooral omdat dit één van de eerste mechanische instrumenten is, die de firma Flentrop heeft gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. De dispositie vertoond nog elementen van de "Orgelbewegung" maar ook het begin van het "neobarokke" tijdperk, dat is goed te zien aan de aanwezigheid van een Zwelwerk én een Rugwerk. Ook de orgelkas is nog niet echt een orgelkas te noemen. De kas bestaat uit vurenhouten regels, met daarop hardboard gespijkerd. Aan het orgel is sinds de bouw vrijwel niets gewijzigd. Wel zijn de Octaaf 2' en Dulciaan 8' van het Rugwerk opnieuw geïntoneerd op een neobarokke wijze door middel van grotere voetopeningen en engere kernspleten. Ook werd op advies van de toenmalige organist Chris Haalboom de Viola 8' van het Zwelwerk zwevend gestemd op de Baarpijp 8'. Ook de aanwezigheid van een Quintadeen 8' in het front van het Rugwerk is bijzonder te noemen.

Eind jaren 80 is het registermechaniek hersteld door fa. Flentrop. Hierbij zijn waarschijnlijk ook de originele registeropschriften vervangen. Hierbij is waarschijnlijk ook de spelling van enkele registers gewijzigd. Zo heet de Viola 8' volgens slagletters in het pijpwerk Gamba 8' en werd de Quintadeen voorheen "Kwintadeen" genoemd.

1997 Fa. Klop
Rond 1997 heeft fa. Klop te Garderen de klavieren gerestaureerd. Hierbij is onder andere al het vilt vervangen. Ook is op dat moment de regulateurklep in het windkanaal van het Rugwerk gerepareerd.

2003 Sander Booij
In 2003 begon Sander Booij met een grote revisie en restauratie van dit instrument. De werkzaamheden werden om financiële redenen in verschillende fasen uitgevoerd. Al het pijpwerk is van de windlade af geweest, en schoongemaakt. De intonatie is op enige punten gewijzigd, beter aansluitend op de overige registers: de Octaaf 2' en Dulciaan 8' van het Rugwerk zijn weer wat milder gemaakt, de Roerfluit 4' wat draagkrachtiger, en de Viola 8' van het Zwelwerk is weer gelijk gestemd, zoals het in 1948 ook is geweest.

De laatst uitgevoerde werkzaamheden na de kerkrenovatie besloegen voornamelijk het restaureren van het wellenbord van het Hoofdwerk, en het opnieuw afregelen van alle mechanieken. Het wellenbord van het hoofdwerk is van nieuwe invoering voorzien, de welarmen zijn voorzien van nieuw vilt in de aangrijpingspunten op de abstracten, en de abstracten die verbonden zijn met de ventielkleppen, en de oogjes van de ventielkleppen zelf zijn opnieuw gefestonneerd.

De windlade van het rugwerk was vanwege de tijdens de kerkrestauratie opgehangen nieuwe kachels die zich direct onder het rugwerk bevinden, op een aantal plaatsen gescheurd. Deze scheuren zijn momenteel als een tijdelijke noodoplossing gerepareerd. Thans is het gehele rugwerk aan een uitgebreide restauratie toe.Tijdens de laatste restauratie kwamen meer scheuren in de hoofdwerklade aan het licht, die ontstaan zijn door uitdrogende verwarming in de kerkzaal van de afgelopen jaren. De pulpeten van alle windlades wachten al enige tijd op restauratie. Vanwege het ontbreken van financiële middelen is dit voorlopig uitgesteld. De Octaafbas 8' en Koraalbas 4' van het Pedaal zijn met de laatst afgeronde fase volledig geherintoneerd, door middel van hogere opsnedes, en iets ruimere kernspleten. Hierdoor is de klank wat "milder", maar ook draagkrachtiger geworden. De intonatie van de Trompet 8' van het Zwelwerk is ook geëgaliseerd.

Huidige dispositie

Hoofdwerk [I] C - g3
Prestant 8'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Fluit 4'  
Mixtuur IV-VI st.

Zwelwerk [III] C - g3
Baarpijp 8'
Viola 8'
Open Fluit 4' 
Flageolet 2'
Sesquialter 2 st. af c
Trompet 8'
Tremulant
Rugwerk [II] C - g3
Quintadeen 8' 
Roerfluit 4' 
Octaaf 2'
Scherp IV
Dulciaan 8'

Pedaal C - f1
Subbas 16'
Prestant 8' 
Octaaf 4'  
Ruispijp III
Cink 2'

Koppelingen: Ped-Hw, Ped-Rw, Ped-Zw, Hw-Zw
Stemming: gelijkzwevend
Toonhoogte: A: 441 Hz bij 180