ANBI-gegevens

 

Algemene gegevens

 • Naam: Stichting: Utrecht Orgelland 
 • Nummer Kamer van Koophandel: 30209010 

Contactgegevens 

ANBI-details

 • RSIN 815293197 
 • Actief in sector Kunst en cultuur - Monumenten 
 • Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen 
 • In welke landen is uw instelling actief? Nederland 
 • Aantal medewerkers in loondienst: geen 
 • Aantal vrijwilligers: 7 (bestuursleden en adviseurs) 

Bestuur 

 • Voorzitter: J. van Ravenhorst 
 • Secretaris/penningmeester: J. Siemons 
 • Algemeen bestuurslid: D. van Dijk 
 • Algemeen bestuurslid: P.A. Schipper 
 • Algemeen bestuurslid: A.C. van Pelt 

Doelgroepen

 • Algemeen publiek, bestuurders (o.a. gemeenten, provincie, kerken), organisten 

Doelstelling (statutair) 

 • Het inventariseren van het orgelbezit in de provincie Utrecht en het toegangkelijk maken daarvan. 
 • Het doen geven van concerten op orgels in de provincie Utrecht en het afstemmen van de programmering hiervan. 
 • Voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Realisatie van de doelstellingen gebeurt door middel van: 

 • De website van Utrecht Orgelland met een overzicht en beschrijving van het monumentale orgelbezit binnen de provincie Utrecht.
 • De uitgave van informatieve brochures met speciale aandacht voor de vormgeving van de (historische) orgelfronten. 
 • Excursies naar Utrechtse orgels voor zowel donateurs van de stichting als belangstellenden.
 • Themabijeenkomsten rond het beheer en behoud van cultureel erfgoed. 

Alle activiteiten van Utrecht Orgelland worden zoveel mogelijk in samenwerking met direct belanghebbenden (eigenaren van de desbetreffende orgels/cultureel erfgoed) georganiseerd. 

 

Om een zo groot mogelijk publiek te interesseren wordt in de plaatselijke en landelijke pers aandacht geschonken aan te organiseren activiteiten. Ook de gemeentelijke en provinciale overheid wordt geinformeerd en voor deelname uitgenodigd. 

 

Inkomsten 

 • Bijdragen van donateurs van de stichting voor lopende zaken. 
 • Bijdragen van fondsen voor projecten, zoals bv. publicatie van de brochures. 
 • Giften. 

Activiteitenverslag 

 • De nieuwjaarsberichten bevatten het jaarverslag en een aankondiging van komende activiteiten; de nieuwsbrieven geven nadere informatie over de activiteiten. 

Financieel overzicht