Publicaties

Brochures over Utrechtse orgels, uitgegeven door de Stichting Utrecht Orgelland

Orgelfronten in de provincie Utrecht, 1479 - begin 1800

Orgelfronten in de provincie Utrecht, 1800 - 1850

Orgelfronten in de provincie Utrecht, 1850 - 1914


Klik op de brochure om die als pdf-bestand te openen. Indien het bestand niet op uw beeldscherm geopend wordt, vindt u het terug in de downloadmap.

 

Tevens is het mogelijk een papieren versie van de brochures te bestellen. Hiertoe graag het contactformulier invullen. De kosten zijn € 7,50 per brochure en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan op rekeningnummer NL08RABO0116285257 t.n.v. Stg. Utrecht Orgelland, o.v.v. uw naam +  'brochure 1479' en/of 'brochure 1800' en/of 'brochure 1850' (uw adres heeft u al ingevuld op het contactformulier).

 


Programma's en verslagen van excursies